Gedragscode

Maris Care heeft Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie ondertekend. 

De Gedragscode heeft tot doel dat de patiënt erop kan vertrouwen dat de beslissingen die zijn of haar behandelaar neemt met betrekking tot hulpmiddelen alleen op zorginhoudelijke en integere gronden worden genomen.