Klacht

We willen graag dat u ten allen tijden op ons en onze zorg kunt vertrouwen. We nodigen u daarom ook uit om direct te melden als u niet tevreden bent. Dat kan via de telefoon 085-0601947 of via het klachtenformulier die u hieronder kunt invullen.

We gaan samen met u naar een oplossing zoeken, en we werken volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We registreren de klacht ook om herhaling te voorkomen, en zijn we pas tevreden als we weten wat er fout is gegaan.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact zoeken met de klachtencommissie Zorg Algemeen, zij zullen een onderzoek starten en met u een oplossing zoeken.

U kunt de klacht melden bij het Klachtenloket Zorg Algemeen.  Bellen kan natuurlijk ook via telefoon nummer 070 – 310 53 92. Een onafhankelijk tussenpersoon gaat dan voor u bemiddelen. Deze tussenpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal zorgvuldig met uw klacht omspringen.

Mocht ook deze tussenpersoon niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u naar het loket Geschillencommissie Zorg Algemeen. U kunt hier uw klacht indienen: Geschillencommissie Algemene Zorg

Zij zullen na een gedegen onderzoek een bindende uitspraak doen inzake uw klacht.

We gaan ervan uit dat het zover nooit zal komen!