Maris Care maakt met toepassen van de Milieuthermometer de aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar

Milieuthermometer

De Vereniging Milieu Platform zorgsector is er speciaal voor de zorg. Een ‘groene’ tool die voor elke zorginstelling en ziekenhuis beschikbaar is. Deze Milieuthermometer helpt om de juiste, duurzame keuzes te maken wat betreft milieumaatregelen. Vaak ontbreekt de structuur om te bepalen welke duurzame keuzes gemaakt moeten worden.

Nadat gestart wordt met een nulmeting, wordt een overzicht gecreëerd van hoe duurzaam je als zorgorganisatie al bezig bent. Dit wordt uitvoerig gerapporteerd. Vanaf het punt dat duidelijk is hoeveel je al doet aan circulair ondernemen binnen de organisatie, wordt aangegeven wat de volgende stap is om te nemen op duurzaamheidsgebied.

Er zijn zoveel manieren om circulair te werken, dat er via De Milieuthermometer een schema opgevraagd kan worden om te zien op welke vlakken er duurzame aanpassingen gemaakt kunnen worden.

Uiteindelijk ontvang je een bronzen, zilveren of gouden certificaat. We kennen allemaal de klimaatdoelen, die we willen halen als Nederland zijnde. Aan de hand van deze klimaatambities zijn de verschillende certificaten afgestemd.

De Milieuthermometer is dus een zeer waardevol instrument om na te gaan hoe duurzaam de zorgorganisatie is en welke stappen nog moeten worden ondernemen, naar een duurzame en circulaire organisatie in de zorg.

Duurzame bewustwording

Zuinig omgaan met energie en water, we weten het allemaal, maar we zijn ons er niet altijd bewust van. Als het druk is op werk, dan raken thema’s als recyclen, verduurzamen en circulair ondernemen op de achtergrond. Door duurzame stappen te maken en een stukje bewustwording onder personeel te creëren, kan je met de zorginstelling of ziekenhuis een verschil maken.

Wist je dat ziekenhuizen, mede door de milieuthermometer, gebruik maken van waterbesparende toiletten? Een gemiddelde door spoelbeurt kost 10 liter water, terwijl een waterbesparend toilet 6 liter water gebruikt om door te spoelen. Dit is op jaarlijkse basis een gigantisch verschil! Voor het milieu en voor de portemonnee.

Dit doet Maris Care aan duurzaamheid

Voor zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen we ervoor zorgen om het incontinentiemateriaal van de hele instellingen te laten recyclen. Zo zorgen we voor het verminderen van de afvalstroom en dragen we bij aan een circulaire maatschappij en het verlagen van de CO2 uitstoot.

De missie van Maris Care

Omdat de zorg alsmaar duurder wordt en de kosten de pan uit rijzen, willen wij de zorginstellingen graag helpen om kosten te besparen. We willen dat er geld gaat naar de zorg, waar het echt nodig is, dus naar de patiënten of bewoners zelf. Wij maken goede afspraken met leveranciers, letten op onze eigen kosten en letten op de vraag naar incontinentieproducten. Hierdoor besparen wij in de kosten voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Verzorgende producten die tijd en geld besparen voor de diverse zorgorganisatie zorgen voor meer aandacht voor de patiënt en bewoners.

De incontinentieproducten van Maris Care

Omdat wij goede afspraken hebben gemaakt met leveranciers, maken wij de incontinentiebroekjes, verzorgende producten zoals crèmes, doekjes en washandjes toegankelijk voor iedereen. Gebruiksgemak en een comfortabel gevoel hoeft niets extra’s te kosten. Een effectieve en duurzame manier voor het verzorgen van incontinentie ongelukjes in zorginstellingen en ziekenhuizen.